Sterke publieke diensten

Sterke publieke diensten? Wat bedoelen we daarmee?

De overheid kan het niet alleen.

Een sterke publieke dienst kan alleen bestaan door draagvlak vanuit de maatschappij. GWS kiest er dan ook bewust voor om waar mogelijk de overheid te ondersteunen. Onder andere door zitting te nemen in diverse stuurgroepen. Bijvoorbeeld in de stuurgroep regionaal werkbedrijf Noordoost Brabant. Zo blijven we positief kritisch op het functioneren van de overheid en pakken we samen uitdagingen aan. Wij zijn betrokken bij de "opgave" Talent binnen het arbeidsmarktprogramma Noordoost Brabant Werkt om talenten op MBO en HBO in Noord Brabant te houden en om talenten naar Brabant te krijgen. 

Vrede, justitie en sterke publieke diensten