GWS en innovatie

De wereld verandert. Allerlei technologische innovaties doen hun intrede: robotisering, nanotechnologie en sensoring. Deze ontwikkelingen binnen en buiten de branche volgen wij en passen wij waar mogelijk toe. Vaak zijn het toepassingen die zorgen voor meer efficiëntie. Belangrijk bij innovatie is dat verschillende partijen elkaar opzoeken en een verbinding aangaan. Smart Cleaning is daar een goed voorbeeld van.

Naar onze mening verandert de economie van Ego naar Eco. Deze verbondenheid zorgt dat wij, onze medewerkers, opdrachtgevers en andere stakeholders duurzamer gaan handelen. Daarbij is de mens de basis en dus begint elke innovatie met sociale innovatie. 

Gaby Westelaken
Schoonmaakadviseur

Stel mij al uw vragen

Stel uw vraag

Wat is innovatie voor GWS dé schoonmaker?

Sociale innovatie

In samenwerking met gemeentes hebben wij het programma ‘Wedden dat het kan’ ontwikkeld. Mensen uit de bijstand volgen 9 weken een opleiding en behalen een diploma. Ook werken we aan hun zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen. Zo maken we de wereld een stuk mooier.

Smart Cleaning

Smart Cleaning is afgestemd op de dagelijkse praktijk van de schoonmaak. Onze Smart methodes bestaan uit een compleet systeem van moppen, pads, doeken, werkwagens en chemie. De uitstekende resultaten komen door de combinatie van hoogwaardige chemie en sterk absorberende moppen. Smart Cleaning werkt lichter, sneller, schoner en is duurzaam.

Cradle-to-Cradle

In 2010 is GWS dé schoonmaker gestart met haar eigen cradle-to-cradle project. Er zijn drie afvalstromen in schoonmaakland: vuilniszakken, stofzuigerzakken en lege flacons. Wij zamelen bij onze relaties deze lege flacons in. Om te recyclen en uiteindelijk om te zetten in een hoogwaardiger product zoals afvalbakken en tennisballen.

Digitalisering

U, als eindverantwoordelijke voor facilitaire zaken, kent het wel, de papieren DKS formulieren. Een stapel papier waar uiteindelijk niets mee gedaan wordt. Wij werken al jaren met digitale controles. Handig voor u. Net zoals het feit dat wij trends signaleren.

Big Data

In samenwerking met JADS werken we aan een project waarbij we kijken hoe we de beschikbare data van GWS dé schoonmaker kunnen opschonen, gebruiken en verrijken. De insteek is om meer en gerichte aandacht aan onze relaties en medewerkers te geven.

PSO

Met PSO laten we zien dat wij voorop lopen in arbeidsmarktontwikkeling. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Met trede drie (de hoogst haalbare trede) zijn wij koploper voor MVO People.