Schoon water en sanitair

Schoon water en sanitair? Wat bedoelen we daarmee?

Wij dragen bij aan een schoner milieu. 

Wij gebruiken Schoner Schoon van Crohill waardoor het watergebruik met minimaal 50 % verminderd wordt en door het gebruik van tabletjes het gebruik van chemie drastisch verminderd. Onze producten zijn EMAS geregistreerd. Concreet betekent dit dat wij jaarlijks minimaal 120 kilo minder plastic gebruiken en zorgen dat er jaarlijks ruim 50 kilo microplastics minder in het afvalwater terecht komt. 

Wij zijn actief betrokken bij het wereldwijde Rotary project om schoon water en sanitair (WASRAG, Water and Sanitation Rotary Action Group) in derde wereld landen te krijgen. Onder andere door studenten de mogelijkheid te geven om een master in watermanagement in Nederland te volgen. Dat is genoeg om bijna 7.000 mensen permanent van schoon drinkwater te voorzien, d.w.z. voor minimaal 10 jaar of langer.

Schoon water en sanitair