Verantwoordelijkheid kan je nemen!

Vanmorgen las ik in de krant het schrijnende verhaal van Saïd over het illegaal werken onder gevaarlijke omstandigheden. Dan denk ik: “waarom weer de schoonmaakbranche”?

Het wijzen naar mijn branche is erg gemakkelijk. Volgens mij te gemakkelijk. Afschuiven kan iedereen. Verantwoordelijkheid nemen is blijkbaar lastiger.

Vooropgesteld dat het onder slechte omstandigheden illegaal laten werken en het in gevaar brengen van je medewerkers nooit kan en dat hard aangepakt moet worden, betekent het niet dat het AMC vrijuit gaat. Want ‘It takes two to tango’!

Uit de reactie van het AMC bleek dat ze niet wisten van de situatie met illegale arbeid binnen hun muren. Ze controleerden steekproefsgewijs en namen het overtreden van TS-Cleaning hoog op.
Als klap op de vuurpijl geeft het AMC aan dat het bedrijf niet het vereiste verantwoordelijkheidsgevoel heeft getoond en daarom de samenwerking per direct heeft opgezegd.
Tjonge jongen, wat een dappere actie van het bestuur. Daarnaast geeft het AMC aan dat ze, om malversaties in de toekomst te vermijden, de technische schoonmaakwerkzaamheden opnieuw aanbesteden. Knap hoor. Waarschijnlijk weer aan de partij met de economische meest gunstige aanbieding. Hoezo boter op je hoofd? 

Het AMC gaat hierin geheel voorbij aan haar eigen verantwoordelijkheid. Ik kan me niet voorstellen dat ze nog nooit hebben gehoord van de wet ketenaansprakelijkheid en een Arbowet. Naast het betreffende schoonmaakbedrijf zou het AMC de verantwoordelijkheid niet zomaar mogen afschuiven. Zij zijn opdrachtgever.

Ik zou verwachten dat de facilitair verantwoordelijke manager vanuit het ziekenhuis geïnteresseerd zou zijn in wat er in zijn ziekenhuis gebeurt en waarvoor betaald wordt. Blijkbaar is hij tijdens de gehele periode niet komen kijken. Hoezo betrokkenheid van een opdrachtgever?

Nu lift het AMC mee op de heersende opinie dat een schoonmaakbedrijf altijd fout is. Zelfs Saïd zegt:” ik neem het ziekenhuis niets kwalijk. Ik denk niet dat ze daar wisten onder welke omstandigheden wij ons werk moesten doen”.???

In 2016 zijn we met een kleine delegatie vanuit OSB bij het ministerie van SZW geweest om over dit soort misstanden te spreken en te kijken naar oplossingen. 1 van de punten die besproken werd, was de Checklist werken met schoonmaakbedrijven. In mijn blog 'Schoonmaak naar de next level' haal ik dit ook aan.

Het oplossen van misstanden in onze tak van sport vraagt om een duidelijke proactieve houding van alle partijen en dat betekent dat een opdrachtgever zoals het AMC gewoon een faire prijs moet betalen voor gedegen schoonmaakwerk. Zolang dat niet gebeurt en er geen betrokkenheid vanuit de opdrachtgever is, verandert er niets. Dus als er in deze casus 1 partij is die aangesproken moet worden, is dat het ziekenhuis. Of dat gebeurt, weet ik niet. Ik hoop in ieder geval dat ze van deze negatieve publiciteit iets leren en in de toekomst hun verantwoordelijkheid nemen.

Want alleen door echt samen te werken, kan onze branche naar de next level.