Afbakening begrip Sociaal Ondernemen

Eindelijk!

In het FD stond een artikel van Harry Hummels, hoogleraar Social Enterpreneurship. In dit stuk geeft hij aan dat het begrip sociaal ondernemen beter afgebakend moet worden.

Daar ben ik het helemaal mee eens. Want socialer ondernemen is een trend geworden. Daarmee dreigt meteen het gevaar. Om het bij mijn eigen tak van sport te houden. Er zijn bedrijven die zich hiermee profileren terwijl ze ook een verloop hebben van boven de 40 %. Kijkende naar de Sustainable Development Goals van de VN worden er een aantal punten aangevinkt en men is er. Bingo.

Zo werkt het echter niet. Vandaar de wens naar een betere afbakening. Waarbij natuurlijk elke inspanning meegenomen is. Bewustwording is sowieso belangrijk en zorgt voor draagvlak. Alleen de uitgangspunten voelen verkeerd.

Een paar weken geleden vulde ik een enquête van Social Enterprise Nederland in. Hierin stonden ook de VN-uitgangspunten en mij bekroop het gevoel dat we het niet al te best deden. Terwijl Sociaal Ondernemen bij ons in onze haarvaten zit. De meeste doelstellingen gaan over armoede, honger, klimaatdruk en goede gezondheidszorg. Daar kunnen we als leuk MKB-bedrijf geen rol in spelen. Dat gevoel liet mij echter niet los. Vandaar dat ik blij was om het artikel van Harry Hummels te lezen. Deze professor geeft heel duidelijk aan dat het de VN vooral gaat om het kunnen leven in ‘menselijke waardigheid’. Waarbij niet het aanbod van goedbedoelde producten en diensten van bedrijven maatgevend zijn. Doorslaggevend is de vraag of mensen beter hun vermogens en vaardigheden kunnen ontwikkelen om in hun basisbehoeften te voorzien.

Dit lezen maakte mij blij. Want hier zijn wij goed in. Ook leuk om te lezen dat BliXem een van de oudste sociale ondernemingen van Nederland is en in 1997 is opgericht. Wij behoren met Gascogne Groep (1994) als Social Enterprise dus tot de koplopers. Inmiddels hebben ruim 300 mensen de training ‘Wedden dat het Kan’ gevolgd en zijn er ruim 200 mensen vanuit de bijstand duurzaam bij ons in dienst. In de training volgen de medewerkers de branche schoonmaakopleiding en behalen hun diploma. Belangrijker is dat er gewerkt wordt aan zelfkennis, zelfbewustzijn wat uiteindelijk resulteert in zelfrespect en trots om weer onderdeel te worden van de maatschappij.

Daarbij dragen wij een steentje bij aan Sustainable Development Goals van de VN. Het is een klein steentje. Wel lokaal met veel impact. Belangrijker is dat het zorgt voor waardering bij onze medewerkers. Daar zijn wij trots op!

Gaby Westelaken
Schoonmaakadviseur

Stel mij al je vragen