Schoonmaak naar de next level

Eind mei was ik met een delegatie vanuit de OSB op bezoek bij het ministerie van SZW. Op zich al erg mooi om mee te mogen denken over de toekomst van onze schoonmaakbranche. Nog mooier om te zien is dat er iets in de lucht hangt. Volgens mij de wens om samen te werken en te veranderen.

Dit merkte ik al eerder bij de vakbonden in de stuurgroep van het regionaal werkbedrijf Noordoost-Brabant. Dat is logisch, ze hebben uiteindelijk dezelfde uitdagingen voor de toekomst. Als de emotie los gelaten wordt, wil de vakbond goed opgeleide mensen, die duurzaam inzetbaar zijn, waar talent herkend en ontwikkeld wordt en er aandacht is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Herkenbaar? Op het ministerie blijkt: we hebben allemaal dezelfde wens. Namelijk een branche waar het goed werken is en waar men op een fatsoenlijke wijze met elkaar omgaat. Of het ging over de cao, duurzame inzetbaarheid of goed werkgeverschap, tijdens het overleg werd gekeken naar de gemeenschappelijke belangen.

Next level

Er wordt vanuit het ministerie en OSB hard gewerkt om de branche naar de next level te brengen. Een mooi voorbeeld is de checklist ‘Werken met schoonmaakbedrijven’. Er kan op een eenvoudige manier worden getoetst waaraan een schoonmaakbedrijf moet voldoen volgens het ministerie SZW. Duidelijk is dat de gehele keten aangepakt moet worden. Uiteindelijk is een opdrachtgever mede verantwoordelijk voor eventuele wantoestanden. Het is zijn keuze! In de nabije toekomst gaan uitzendingen van een programma als Rambam voortaan over andere branches. Vanuit het ministerie wordt gekozen voor een proactieve en preventieve aanpak en wordt er samengewerkt met de relevante partijen. Dit is een mooie stap richting een zelfregulerende sector. Ook op het gebied van duurzame inzetbaarheid is er een duidelijke visie. Het draait om ontwikkeling, een veilige omgeving en communicatie.

Vooroplopen

Tijdens de bijeenkomst zag ik zoveel raakvlakken op gebieden waar wij mee bezig zijn. Met trots kan ik zeggen dat we als branchevereniging langzamerhand voorop gaan lopen in werkend Nederland. Zo blijft de branche zich ontwikkelen. Na de code en het keurmerk gaan we gewoon verder. Net als in een bedrijf heeft iedere ontwikkeling ander leiderschap nodig en dat hebben we. Zo is het erg plezierig dat de OSB tegenwoordig de juiste contacten heeft binnen de politiek en op de ministeries. Onbekend maakt onbemind en alleen met samenwerken kunnen we veranderen. Want als we de belangen van de ander kennen en kijken naar de gemeenschappelijke belangen kunnen we gemeenschappelijke waarden ontwikkelen. Dat heeft de toekomst!