Samenwerken loont!

In het Brabants Dagblad van vrijdag 19 december 2014 wordt in een artikel een toelichting gegeven over het beleid van 5 woningbouw coöperaties, waarbij ze de toepassing van Social Return gaan gelijkschakelen. Ze kiezen ervoor om zo meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. Dat gebeurt door te gaan werken met de SW bedrijven en bedrijven die de PSO hebben.  

In het artikel wordt de PSO heel kort genoemd. Ik denk dat de PSO en de bedrijven die de keurmerk hebben daarmee te kort worden gedaan. Want pasbaar werk vinden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is de kerntaak van een SW bedrijf. Voor een commercieel bedrijf is dat anders. Gelukkig zijn er tegenwoordig genoeg bedrijven met een sociaal hart!  

De PSO staat voor “Prestatieladder Sociaal Ondernemen” en is een meetinstrument ontwikkeld door TNO. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Met trots kan ik zeggen dat onze beide schoonmaakbedrijven GWS dé Schoonmaker en Gascogne Groep PSO erkend zijn. Beide bedrijven hebben de PSO trede drie. Trede drie is de hoogst haalbare trede en geeft aan dat je koploper bent als het gaat om MVO People. 

Met de PSO wordt inzichtelijk gemaakt wat de bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. In het kader van MVO People of bij inkoop en aanbesteding kan dit een essentiële reden zijn om voor een PSO bedrijf te kiezen. Steeds meer partijen, waaronder gemeentes, hebben de PSO erkenning meegenomen in de aanbesteding of inkoop als het gaat om Social return. Door voor een PSO bedrijf te kiezen kan een organisatie aantonen dat zij voldoen aan de Social Return.  

Op dit moment werken wij met ruim 150 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze populatie is zeer gemêleerd. Van jonge moeders tot vrouwen die in een vechtscheiding terecht zijn gekomen. Voor de ene medewerker is een baan in de schoonmaak het hoogst haalbare, voor de andere een opstap naar een andere baan.

Onze ervaring is dat door samen te werken met de gemeentes we mensen weer een kans geven en deze kans pakken ze ook.  

Door bedrijven wordt vaak in onmogelijkheden gesproken. Wij denken juist in mogelijkheden en zorgen dat het ook duurzaam werkt. Want 1 ding is duidelijk: we zijn tegenwoordig weer gezamenlijk verantwoordelijk voor sociale vraagstukken. Het alleen naar elkaar wijzen en zelf niets doen is over. Samenwerken is tegenwoordig hip en het werkt!