Samenwerken

Samenwerken is een mooi werkwoord. In de Van Dale staat als omschrijving: in onderling overleg werken. Dat vraagt dus naast het samen werken ook iets van communicatie. Een actieve aanpak. Het is volgens mij niet zomaar te realiseren. Vaak is het een uitdaging. Dat krijg ik in ieder geval op kantoor terug als ze het over de samenwerking met mij hebben.

Samenwerken kan erg succesvol zijn. Kijk naar Senseo. Dat is toch een succes verhaal. De focus ligt bij samenwerken wel op het benutten van kansen en mogelijkheden.

Nu zijn we voor de aanbesteding van de gemeente Eindhoven een samenwerking aangegaan met Hago. Want naast verstand van schoonmaken hebben we ook nog verstand van Social Return. Door deze combinatie kon er een Social Return van 25 % aangeboden worden. Vaak wordt slechts 5 % gevraagd. Dus 25 % is veel in schoonmaakland. Niet voor ons. Want wij vullen ook 100 % in. Voor Hago is het in ieder geval belangrijk genoeg om @gascogne_werkt als partner op te zoeken. Het mooie is dat door de 25 % Social Return de opdracht van de gemeente Eindhoven ook aan Hago/Gascogne gegund is.

Bij samenwerken tussen 2 concurrenten is het belangrijk om vooraf goede afspraken te maken. Dat hebben we ook gedaan. De vervolg stappen worden op dit moment gezet. Want het opstarten van zo’n samenwerking vraagt meer dan gebruikelijk is. Normaal is er dan 1 de baas en de ander heeft maar uit te voeren. In dit geval niet. Want beide partijen hebben hun meerwaarde.

Natuurlijk gaat het de komende tijd schuren. Maar zoals het gezegde is: Zonder wrijving geen glans! Het levert kansen op. Want zo kunnen we nog meer groeien en daardoor nog meer mensen uit de bijstand halen. Naast de omzet betekent dit ook weer veel positieve aandacht op. Want voor de gemeente Eindhoven en Hago is dit een voorbeeld project.

Samenwerken is ons niet vreemd. In de regio ’s-Hertogenbosch werken we bijvoorbeeld samen met de schoonmaak coöperatie. Ook een concullega.

Volgens mij wordt dat ook steeds meer de trend. Door samenwerking kan men groeien. In ieder geval wij.

Want 1 en 1 is echt 3!