Professioneel schoonmaken, wat is dat eigenlijk?

Professioneel schoonmaken, wat is dat eigenlijk? Deze vraag wordt regelmatig aan mij gesteld. Ik heb daar een mening over. Maar ik heb eerst een rondje langs de velden gedaan. Want wij zijn de schoonmakers en volgens mij is de mening van de andere partijen uit de keten over professioneel schoonmaken belangrijker. De uitkomst uit deze gesprekken maakte mij in ieder geval blij. Want zoals een leverancier het mooi verwoordde: “Het is een keuze, wil je een professioneel schoonmaakbedrijf zijn of slechts een aannemer van werk”!

Dat is de basis. Het betekent dat alle partijen onderdeel zijn van de uitkomst. Uit al de onderzoeken bij gebruikers van een pand blijkt dat schoon nog steeds met stip bovenaan te staan. In de media gaat de discussie over innovatie, robotisering en sensoren. Nooit over beter schoonmaken en hoe je van schoonmaken naar schoonhouden komt. Schoonmaak blijft mensenwerk.

Professionele schoonmaak

“Men kan een fles schoonmaakmiddel bij een groothandel kopen en alsnog duurder uit zijn”. Want ondanks dat je op dat moment goedkoper uit bent, weet degene die de werkzaamheden moet uitvoeren niet hoe hij het moet gebruiken. De toegevoegde waarde van een professionele organisatie ontbreekt. Er is onder andere geen instructie en begeleiding.

Zo is het zeker met schoonmaak. Men kan altijd kiezen voor een prijsvechter. Dat is een keuze, uiteraard niet de mijne. Ik heb bij het maken van keuzes altijd geleerd om eerst naar jezelf te kijken. Want wat wil jezelf? Volgens mij wil iedereen goed behandeld worden. Doe dat dus ook met een ander. In een zakelijke overeenkomst moet er een balans zijn tussen prijs en kwaliteit. Onze klanten vinden het ook niet gewenst als zij door hun klanten worden uitgeknepen. Zo bouw je geen band op en een relatie is noodzakelijk. De mens, lees onze medewerker, staat bij professioneel schoonmaken altijd centraal. Zij bepalen uiteindelijk de kwaliteit van de schoonmaak. Opleidingen, instructie en de juiste middelen/materialen zijn randvoorwaarden. Bij onze werving kijken we dan ook niet alleen naar schoonmaakkwaliteiten, wel naar klantgerichtheid. Het een kan je leren, het andere heb je in je.

Klantbeleving

Voor een klant draait het om klantgerichtheid en vriendelijkheid. Deze onderdelen zijn bepalend voor de klantbeleving. Door het opbouwen van een goede relatie bouw je krediet op. Krediet heb je nodig als er een fout wordt gemaakt. Men kan niets compenseren als er geen goede basis is. Vanuit die basis maak je elke keer kleine stapjes waardoor de werkzaamheden beter worden uitgevoerd en men steeds meer waarde toevoegt.

Hoe professioneel moet dan het schoonmaakbedrijf zijn? Ik weet het niet. Misschien ben ik eigenwijs en heb ik niet zoveel met mooie woorden. Volgens mij is leiderschap hierin belangrijk. Alles begint met visie. Als bedrijf moet je het lef hebben om keuzes te maken. Want niet iedere klant past bij je.

Fouten maken mag!

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven waar de eigenaar nog directeur is, veel klantgerichter zijn. Logisch, want zij geven richting aan een bedrijf. Medewerkers handelen niet naar wat een manager zegt, maar naar wat een manager doet. Natuurlijk moeten de processen kloppen. Denk en handel als organisatie alleen niet rigide. Biedt de mogelijkheid om een fout te maken. Want door het maken van fouten kunnen processen verbeteren. Elke klant en elk mens is anders en onze medewerker bepaalt uiteindelijk de beleving van de klant. Zij kennen de klant en weten dus wat voor de klant belangrijk is. Een werkprogramma is nodig, maar dat kan haaks staan op wat een klant wil. Geef daarom medewerkers de ruimte. Het werkplezier neemt toe als ze de kwaliteit mogen en kunnen leveren. Begeleidt ze en houdt in je achterhoofd dat een kleine bewuste actie altijd een onbewust (positief) gevolg heeft.

Dan terug naar de vraag. Wat is professioneel schoonmaken? Voor mij zit dat in je onderbuikgevoel. Alles voelt anders. Maar je voelt altijd wanneer iets goed is.

Gaby Westelaken
Schoonmaakadviseur

Stel mij al je vragen