Innoveert de schoonmaak?

In schoonmaakland spreken we graag over innovatie. Kreten als het internet van Things en real time data worden tegenwoordig door schoonmaakbedrijven en producenten geroepen. Daarnaast gaan we met allerlei apps en robots werken. Maar is dat innovatie?

Volgens mij is het efficiency. De oorsprong en het bestaansrecht van onze branche is ook efficiency. Het uitbesteden van de secundaire werkprocessen zorgt dat wij schoonmaakbedrijven bestaan en kunnen groeien. De klant kan zich focussen op haar kerntaak en wij hebben de kennis en de kunde om de schoonmaak te organiseren en te optimaliseren. Waarbij er uiteraard altijd gekeken wordt naar de juiste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Dit geldt in ieder geval voor onze relaties.

Strategische, technische en sociale innovatie

Er zijn volgens mij drie soorten innovatie. Strategische, technische en sociale innovatie. Volgens mij heb je alle drie nodig. De Nederlandse overheid focust zich alleen op technische innovatie. Waarschijnlijk ingegeven door multinationals. Dat is wel een aanname. Ik kijk voor onze sociale innovaties al jaren naar belastingvoordelen. Dat zou toch prettig zijn, of niet? Als ik naar de overheid innovatiefondsen kijk, is alles gericht op techniek. Terwijl er altijd sociale innovatie nodig is om het te laten werken.

Nu kan de lezer denken: er zal wel een klaagzang komen. Niet dus. Want subsidies en belastingvoordelen zijn mooi. Maar niet zaligmakend en zeker niet voor de lange duur. Ik denk dat innovatie mogelijk is wanneer partijen elkaar opzoeken en vinden. Denk aan Senseo. Hét voorbeeld waarbij Philips en D&E elkaar vonden en wat een succes.

Wedden dat het kan’

Zo werken wij al jaren samen met gemeentes. De gemeente Eindhoven is daar een mooi voorbeeld van. Wij halen daar al jaren mensen uit de bijstand. Ze krijgen bij ons het programma ‘Wedden dat het kan’. In 9 weken volgen ze een opleiding en behalen een diploma. Ook werken we aan hun zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen. Dit zorgt voor een win-win-win situatie. Wij hebben opgeleide (100 %) en gemotiveerde medewerkers, de gemeente heeft minder mensen in de kaartenbak, bespaart veel geld en onze relaties vullen hun Social Return in met goed opgeleide mensen. Is dit innovatie?

Soms is er ook een Eureka-moment. In ons geval had de gemeente een uitdaging en tijdens een bijeenkomst kwamen we op het idee om met onze doelgroep (mensen uit de bijstand) dienstverlening aan huis aan te bieden. Daar dachten we al langer aan en zochten nog de juiste formule. Door de samenwerking ontstond er een nieuwe dienst, Gascogne Thuis. De particulier betaalt een bedrag en de gemeente vult aan. Zo boren wij een nieuwe markt aan en halen we de thuisschoonmaak uit het zwarte circuit. Is dit innovatie? Ik zou het niet weten. Het is ook niet belangrijk.

Zelfsturend

We hebben het in de schoonmaak ook al jaren over zelfsturende teams. Volgens mij meer uit marketingoverwegingen dan vanuit innovatie. Want een goede schoonmaker is altijd zelfsturend. Wat leuk is, is dat het wel echt werkt. Wij maken tegenwoordig van elke ‘Wedden dat het kan’ groep een community. Deze groep zoekt elkaar op. Als er vragen zijn, iemand ziek is of een kind ziek is, kijkt men onderling of ze elkaar kunnen helpen. Dit zorgt dat ze een sociaal netwerk krijgen en sturing aan hun eigen leven gaan geven. Dat is misschien wel een andere uitleg van zelfsturende teams. Het komt wel ten goede van de medewerker en dus onze organisatie. Is dit dan innovatie?

Wel anders, maar laten we lekker eigenwijs blijven en kijken naar mogelijkheden! Welke naam het dan heeft, is voor ons niet belangrijk.