Geen woorden maar daden!

Er gebeurt iets bijzonders in schoonmaakland. Afgelopen jaren waren enkele landelijke en regionale bedrijven bewust actief op het gebied van MVO en in het bijzonder met Social Return. Zo heeft @Vebego al jaren joint ventures met SW bedrijven en is @Asito mede founder van de Prestatieladder Socialer Ondernemen, de @psonederland. Daarnaast hebben ze met hun lokale vestiging Enschede Noord PSO trede 3. Voor de meeste lezers van mijn blog zal bekend zijn dat trede drie de hoogst haalbare trede is en aangeeft dat je koploper bent als het gaat om MVO People.  Ook het Nationaal integratie diner is een initiatief van Asito. Andere landelijke schoonmaakbedrijven geven aan dat ze lokaal actief zijn en/of dat ze investeren in hun eigen medewerkers.

Van de regionale bedrijven kan je verwachten dat ze actief zijn op het gebied van Social Return. Niet alleen als een kans, ook als een sociale plicht. Al jaren volg ik organisaties als Novon, @novonschoonmaak, en Dros, @drosfacility. Bedrijven die het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet alleen zien als een mogelijkheid om te groeien, maar ook als een onderdeel van de organisatie. Wat zij doen is sociale innovatie.

Dat maakt het zo bijzonder. De eerste tijd kost dit namelijk veel geld. Dat weten wij met @gwsdschoonmaker en @gascogne uit eigen ervaring.

Nederland kent vele subsidie mogelijkheden op innovatie gebied. Echter geen enkele voor sociale innovatie. Dat is onbegrijpelijk. Want Sociale Innovatie is vernieuwing van de wijze waarop gewerkt wordt in organisaties en door individuen en wel zo dat, zowel de arbeidsproductiviteit als kwaliteit van leven, daar bij gebaat zijn. In het tijdperk van het participeren zouden deze initiatieven juist extra gestimuleerd moeten worden. Al is het maar dat voor deze innovatie de sociale lasten verminderd worden. Dit gebeurt bij diverse subsidies op het gebied van innovatie, zoals de WBSO.

Ook de brancheorganisatie OSB, @osbnieuws, is erg actief om bedrijven te informeren op het gebied van het Sociaal Akkoord en de garantiebanen. Laatst mocht ik daar weer aan collega’s een toelichting geven over hoe sociaal ondernemen een succes kan worden.

Als iets hot is, betekent dat ook dat bedrijven het als een marketing tool gaan zien.

Afgelopen weken zie ik steeds meer schoonmaakbedrijven schrijven dat ze enorm veel doen veel voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mooi, een goede ontwikkeling.

Op het moment dat (landelijke) bedrijven ineens met percentages gaan gooien,  krijg ik de kriebels. Want dan wordt iets goeds weer slechts een tool om mee te scoren en wordt de ziel uit het idee gehaald. Zodra dat gebeurt is de kans dat iets een succes kan worden minimaal.

Ik daag die bedrijven, die met percentages schermen, dan ook uit.

Haal de PSO! Als de percentages kloppen, mooi! Dan zijn ze in ieder geval ook door een door TNO ontwikkelde tool onderbouwd.

Daarnaast een persoonlijk advies: zolang het niet getoetst is, wees bescheiden in je uitlatingen. We hebben al genoeg negatieve publiciteit over onze branche gehad.

Daarom dan ook de volgende woorden terwijl ik niet uit Rotterdam kom: Geen woorden, maar daden!