Een stage of baan voor vergunninghouders?

Laagdrempelig

Het is mooi om te zien dat er allerlei initiatieven voor vergunninghouders/statushouders in de schoonmaakbranche worden gestart. Onze branche leent zich daar erg goed voor. Laagdrempelig en veel klantcontacten. Hierdoor kunnen vergunninghouders snel aan het werk en hun taal opvijzelen.

Net iets anders

Gascogne heeft haar eigen project. Alleen dan net iets anders.

Er volgen op dit moment weer 8 vergunninghouders onze opleiding “Wedden dat het Kan”. Ze krijgen de basisopleiding schoonmaak + training waarbij in de training aandacht wordt besteed aan werknemersvaardigheden, rechten en plichten die je als werknemer hebt, ondersteuning administratieve handelingen wat werk en bijstand met zich meebrengt. De opleiding eindigt altijd met een presentatie in het Nederlands waarin ze iets over zichzelf vertellen en wat hun kansen en dromen zijn. In deze training werken we samen met Wasbeer en Pauw.

Toekomstdroom

Vaak is de wens van de cursist om te gaan studeren of door te stromen naar ander werk. Dat is een mooi streven. De basis van ons is om aan het werk te gaan en ze te laten kennis maken met wat werken in Nederland is. Iedereen is vrij verder te solliciteren en als mens ook verder te groeien. Wanneer iemand uiteindelijk ontslag neemt om ander werk te gaan doen, zien wij dat als succes. De activatie vindt plaats bij Gascogne. Willen ze blijven, dan zijn ze welkom, willen ze doorstromen, dan is dat goed.

Succesvol eigenwijs

Zo eigenwijs als we zijn, geloven we dat activatie pas goed werkt als mensen in dienst komen en meteen gaan werken. Geen stage, gewoon betaald werk. Deze werkwijze geldt voor onze mensen uit de bijstand en dus ook voor vergunninghouders. Dus geen trajecten/stage. Die zijn er zoveel en worden door beide partijen vaak niet serieus genoeg genomen. Mensen moeten het (positief) voelen in hun portemonnee. De inkomensvrijlating is hiervoor een mooie regeling.

Wennen aan elkaar

Sowieso verleg je het werkgever-werknemer probleem. Denk aan betrokkenheid en aan het inzicht van de administratieve rompslomp. Dit onderdeel mag niet vergeten worden. Ook het besef dat je pas kan stoppen met werk als je daarvoor ander werk in de plaats hebt, is een mooie bewustwording die bij Gascogne plaatsvindt. Misschien logisch vanuit onze cultuur, maar enorm belangrijk om hieraan te werken als het voor iemand geen vanzelfsprekendheid is.

Is ons project een succes?

Ja, van de 8 medewerkers die voor de zomer de training hebben gevolgd, werken er nog 6 bij ons. De professionals die met deze doelgroep werken, weten dat dit percentage extreem hoog is.

Onderdeel van de maatschappij

Wat misschien nog belangrijker is, is dat ze de Nederlandse cultuur (beter) begrijpen. Het geeft ons sowieso een trots gevoel om te zien hoe ze zichzelf na 9 weken in het Nederlands kunnen presenteren!