Een hete zomer

Je moet je toch ergens druk over maken in een hete zomer, ook als je een Haagse politicus bent. Misschien zijn er voor hem dringendere, meer publiciteits-genieke onderwerpen dan de participatiewet, maar belangrijk is die wel degelijk. Ja, juist voor onze branche. Je hoort veel bedrijven piepen en kreunen over de verplichtingen die ze krijgen opgelegd met die aanstaande nieuwe wet, terwijl ze het toch al zwaar hebben. Ik kijk er wat genuanceerder tegenaan. Die wet die komt er gewoon en eist dat bedrijven hun verantwoordelijkheid pakken bij het opvangen van mensen ‘met een achterstand tot de arbeidsmarkt’ zoals dat netjes heet. Ik zie dat zeker niet als een bedreiging of lastige verplichting , ik beschouw het als een kans, zeker voor onze branche.

Natuurlijk besef ik dat voor veel bedrijven het lastig is om hun verplichting in te vullen en deze mensen een kans te geven. Er is vaak (extra) begeleiding noodzakelijk, het aspect veiligheid speelt mee en je moet er maar zin in hebben. Maar wat als ze het ‘probleem’ kunnen verleggen. Dat is interessant , daar ligt juist voor ons markt. Op dit moment zijn er partijen bezig om druk uit te oefenen om de wetgeving aan te passen zodat je als toeleverancier een deel van die verplichting op je kan nemen. Dus voor een opdrachtgever wordt het interessanter te kiezen voor een schoonmaak-partner die met dit soort arbeidspotentieel werkt. Echt, het is een enorme kans. Waar ik die (eigen)wijsheid vandaan haal? Uit onze ervaring. Wij werken al met heel veel mensen uit de bijstand. Ze beginnen een loonwaarde van zeventig procent maar als je weet hoe je daarmee om moet gaan, dan zitten ze echt al snel op een werkniveau van honderd procent. Dat is voor een opdrachtgever interessant, als je moet kiezen met welke schoonmaakpartner je in zee gaat. Kies je dan niet voor een schoonmaakbedrijf dat de kunst van het maatschappelijk verantwoord ondernemen onder de knie heeft?

De schoonmaak, is net als overigens de catering, dus kansrijk. Wij leveren diensten die onze opdrachtgevers bewuster moeten gaan inkopen. Zij verleggen hun verplichting en wij worden er beter van. Wij hebben binnen onze bedrijven in Rosmalen en Eindhoven al twintig jaar ervaring met dat mechanisme en dat kan ons dus een concurrentievoordeel opleveren. Jaren investeren in omgaan met die doelgroep levert dus hopelijk in de toekomst voor ons voordeel op en een voorsprong in de markt. Mooi toch, dat is toch een fraaier strijdtoneel dan de allerlaagste prijs. Voor collega-schoonmaakbedrijven die deze route niet hebben gekozen of nog geen ervaring hebben met die arbeidskrachten, is het een prikkel om eens nader naar dat beschikbare arbeidspotentieel te kijken.

Echt er is niets mis met de doelgroep van de participatiewet. Hun kwaliteiten worden vaak verkeerd ingeschat, onderschat beter gezegd. Met de juist begeleiding en training is de kwaliteit van het poetsen op hetzelfde niveau, de mensen zijn gemotiveerd en sociaal vaak vriendelijker. Wat is dan het verschil? Met de 180 man die we uit de doelgroep in dienst hebben, kan ik bewijzen dat het gewoon kan: mensen uit de bijstand halen, ook mensen met een langdurige geschiedenis van niet-actief zijn. En dan toch duurzaam in dienst nemen. Mooi om tijdens uw vakantie onder een palmboom of op het terrasje eens rustig over na te denken.