De Mars van Respect

schoon-genoeg

Kent u de mars van respect nog? Ik stelde deze vraag afgelopen dagen in mijn omgeving. De antwoorden waren divers. Was dat iets met Maarten Luther King, Nelson Mandela of heeft Jesse Klaver weer iets nieuws?

Leuk bedacht en mooi om te zien hoe snel zaken slijten. Deze mars was in 2014 vanuit de FNV georganiseerd om kracht bij haar voorstel in de cao onderhandelingen te zetten. Nu denk je, oh ja: De schoonmaakstakingen!

Ik denk hieraan omdat we volgende week de verkiezingen hebben en wat mij opvalt is dat er weer enorm gepolariseerd wordt. Terwijl we straks gewoon weer moeten samenwerken. Maar er moeten nu eenmaal zieltjes – stemmen geworven worden.

Nu loopt de schoonmaakbranche tegenwoordig voorop met maatschappelijke ontwikkelingen en als we naar de politiek kijken, zou deze eens goed naar ons kunnen kijken. Als we kijken naar ons verleden, waren vanaf 2010 de cao onderhandelingen enorm verhard en werden partijen bewust tegen elkaar opgezet. Waarom? Ik heb daar wel een mening over. Maar die is nu niet belangrijk.

Wat wel belangrijk is, is dat er nu een nieuwe cao ligt en deze er geruisloos is gekomen. Geen stakingen en negatieve media aandacht, niets! Complimenten voor beide partijen.

Hoe kan dit dan? Is het omdat er andere poppetjes zitten en daardoor de angel eruit is getrokken?

Het klopt dat het FNV een andere onderhandelaar heeft gekregen en wij een andere voorzitter. Wat belangrijker is, is dat er een andere wind waait. Ik mag af en toe aanschuiven bij overleggen met het ministerie, Cedris of een overleg met andere dienstverlenende branches en wat mij opvalt, is dat de OSB tegenwoordig denkt en werkt vanuit een gemeenschappelijke waarde. Dus niet tegenover elkaar, maar met elkaar werken aan een doel. Als je de belangrijkste punten in onze cao onderhandelingen afpelt, krijg je de volgende zaken: een fatsoenlijk uurloon, respect, gezond ouder worden en een niet te hoge werkdruk. Al deze punten zijn in het belang van de werknemer, werkgever en de opdrachtgever.

tone of voice

De tone of voice is dan bepalend en dat vergt een investering. Kijk daarvoor ook eens naar het Zeep journaal. Ik heb eerder geschreven over het Brabants Model, waarbij samenwerken en elkaar iets gunnen centraal staan. Zo werkt de OSB tegenwoordig ook. Waarbij wel grappig is dat onze voorzitter Piet Adema niet uit Brabant komt en ook niet katholiek is. Hij is voorzitter van de Christen Unie. Wat wel is, is dat er vanuit waarden wordt gedacht en die gedachte is universeel. Gelukkig is de OSB wel in ’s-Hertogenbosch gevestigd. Dan houden we toch iets Brabants.

over je schaduw heen stappen

Terugkomend op de landelijke politiek. Zij zouden het voorbeeld van de schoonmaakbranche kunnen volgen. In ieder geval er naar kunnen kijken. Dat zou wel betekenen dat ze over hun eigen schaduw heen moeten stappen en ik weet niet of ze daar al aan toe zijn. Misschien kunnen ze dan beginnen met een schoonmaakcursus te volgen? Dan weten ze in ieder geval wat dienstverlening is!