Computer Profile - JADS

Graag geven we aandacht aan onze relaties. In het onderstaande artikel wordt aandacht gegeven aan de samenwerking tussen 2 bijzondere organisatie: Computer Profile en JADS. Computer profile is vanaf de start van het bedrijf klant bij GWS dé schoonmaker en is uitgegroeid tot het meest toonaangevende bedrijf op het gebied van database-marketing. JADS is vanaf de start in 2017 ook klant. Wij zijn trots om bij beide organisaties het schoonmaakonderhoud te verzorgen en trots op de bijzondere samenwerking tussen 2 (Brabantse) iconen.  

 

Computer Profile en JADS zetten in op innovatie in data science

Breda, 31 januari 2018 – Computer Profile, de specialist in database marketing, en Jheronimus Academy of Data Science (JADS) hebben de handen ineengeslagen om onderwijs en de praktijk dichter bij elkaar te brengen. De samenwerking past binnen het streven van Computer Profile om zich te ontwikkelen tot een partij die naast database-oplossingen slimme data science-toepassingen biedt.

Bij JADS komen top-wetenschappers van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven samen voor het ontsluiten van het nieuwe goud: big data. In nauwe samenwerking met stakeholders uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van baanbrekende inzichten. JADS biedt een aantal opleidingen op het gebied van data science, en het tweejarige masterprogramma Data Science & Entrepreneurship is een voorbeeld van zo’n nieuwe opleiding die beoogt technologie en business beter op elkaar aan te laten sluiten. Dit gebeurt onder meer bij het vak Strategy and Business Models, waar de studenten vanuit een theoretisch onderwerp als resource-based view, competitive strategy, business models of platforms de praktisch toepasbare mogelijkheden van data onderzoeken. Bijvoorbeeld, welke resources bedrijven groei laten  bewerkstelligen of welk verdienmodel het beste werkt.

Waardevolle dataset

De studenten konden kiezen uit een dataset over apps in de Apple App Store en een dataset die beschikbaar werd gesteld door Computer Profile in samenwerking met BI-specialist Nippur. De geanonimiseerde dataset van Computer Profile besloeg een tijdsperiode van bijna tien jaar en bevatte 790.000 regels met bedrijfsinformatie van Benelux-organisaties, 580.000 regels over de belangrijkste DMU’s binnen die organisaties en 7,1 miljoen regels met informatie over de hardware, software en services die de bedrijven gebruiken.

 

Dr. Ksenia Podoynitsyna, als professor verbonden aan de opleiding, is verheugd over de betrokkenheid van het bedrijfsleven: 'Dat bedrijven hun resources beschikbaar stellen, laat zien dat we als opleiding relevant zijn. Juist omdat we met JADS inzetten op het koppelen van theorie en praktijk, is de bijdrage van een bedrijf als Computer Profile enorm waardevol. En die bijdrage gaat verder dan alleen het beschikbaar stellen van een dataset. Er zijn bijvoorbeeld mensen van Computer Profile aanwezig geweest bij de lessen. De wisselwerking die op zo’n moment ontstaat is mooi om te zien. Met zo’n rijke dataset van Computer Profile kunnen we met onze opleiding echt aansluiten bij de praktijk. Dat maakt de opleiding beter en leuker.’

Innovatief data-driven businessmodel

Computer Profile biedt allerhande data- en databaseoplossingen voor B2B-marketingdoeleinden. Daarnaast wil het bedrijf zich in de nabije toekomst onder de naam Smart Profile meer en meer gaan toeleggen op slimme en innovatieve data science-toepassingen. Het is een van de redenen waarom Computer Profile besloot JADS te ondersteunen.

Michiel Alkemade, directeur van Computer Profile: ‘Met JADS komen onderwijs, overheid en bedrijfsleven samen. Het is een geweldige kweekvijver waar jonge data scientists worden opgeleid. Ik ben blij dat Computer Profile daar haar steentje aan kan bijdragen. Tegelijkertijd brengt het onze organisatie ook weer verder. Het zorgt ervoor dat we voorop blijven lopen met de laatste kennis op het gebied van data science, het verschaft ons nieuwe inzichten en het helpt onze transformatie naar een nieuwe organisatie en de ontwikkeling van een innovatief data driven businessmodel te versnellen. Door te investeren in JADS, investeren we niet alleen in data en data science, maar nadrukkelijk ook in onze eigen organisatie.’

Zie ook: https://www.computerprofile.com/nl/blog-nl/computer-profile-en-jads-zetten-op-innovatie-data-science/

 

 

Gaby Westelaken
Schoonmaakadviseur

Stel mij al je vragen