Best value, een zegen voor regionale schoonmaakbedrijven?

best value

Best value is een inkoopmethodiek waarbij kwaliteit en efficiëntie zwaarder wegen dan de laagste prijs.

Dat klinkt goed. Want deze methode vraagt om kennis en de experts zitten bij de regionale schoonmaakbedrijven. De schaalgrootte van deze bedrijven en de diversiteit van het soort opdrachten zorgt dat deze kennis door de jaren heen binnen het bedrijf wordt opgebouwd. Niets ten nadele van de landelijke schoonmaakbedrijven. Alleen daar wisselen de poppetjes wat frequenter.

Afgelopen decennia werd schoonmaak vooral ingekocht op basis van prijs. Elke inkoper wilde scoren en de schoonmaak was/is  dan vaak aangeschoten wild. Er is vaak geen band met de medewerkers van het schoonmaakbedrijf en elke grote schoonmaakclub roept standaard dat ze het goedkoper kunnen doen.  Daarnaast wemelt het van de adviseurs die ook hun geld willen verdienen. Dit betekende dat er een neerwaartse spiraal in schoonmaakland plaats vond. Te dikke contracten, te kleine marges, te hoge productienormen en daardoor een hoog ziekteverzuim en verloop.

Wij hebben al jaren geleden besloten om hier niet in mee te gaan.

Biedt Best Value dan kansen?

Met de Best Value methodiek draait alles om het optimaliseren van de dienstverlening waardoor de kosten uiteindelijk omlaag kunnen. Dit betekent dat de leverancier de risico’s onder controle heeft en kan aantonen welke extra waarde hij voor de klant heeft. Dus de beste leverancier, met de hoogste toegevoegde waarde tegen de laagste prijs en in control zijn.

Dit vraagt om een andere mindset. Zowel van de inkoper als van de opdrachtnemer. Want in de voorbereiding wordt bepaald hoe zwaar de kwaliteit en prijs meewegen.

fases

In de daarop volgende inkoopfase wordt er gekeken naar risico’s en kansen. Deze worden vertaald in een risico en kansenformulier. Nu komt het mooie. Naast deze A4tjes worden er ook interviews gehouden. Want uiteindelijk bepaalt de expertise van de opdrachtnemer de eindkwaliteit. Wie kent het vak schoonmaak als beste? Dat zijn de regionale partijen. Misschien is dit een aanname. Maar als wij meedoen met een tender, zien wij elk jaar nieuwe gezichten. Terwijl dezelfde landelijke partijen altijd meedoen.

In deze fase en de concretiseringsfase laat de expert in detail zien hoe zij (wij) het uiteindelijk gaan doen. Waarbij het belangrijk is dat er gekeken blijft worden naar het vastgestelde beoogde resultaat. Anders valt iedereen weer terug in oude patronen.

Vervolgens is tijdens de uitvoering belangrijk dat er regelmatig wordt gerapporteerd over de voortgang en de risico’s.

Al met al vraagt dit om veel kennis van het schrijven van offertes en tegelijkertijd van de uitvoering.

Dan de vraag: is Best Value een zegen voor regionale schoonmaakbedrijven?

challenge

Ik denk het wel. Het vraagt echter meer van zowel de opdrachtgever en opdrachtnemer. Waarbij het eigenlijk aankomt op logisch onderbuikgevoel. Iedereen kan in een gesprek aanvolen wanneer het een verkooppraatje is of wanneer er een gedreven en betrokken vakspecialist zit.

In de Best Value methode is de expert doorslaggevend en die uitdaging durf ik altijd aan!